Avdrag i ditt företag

Alla kostnader som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten är avdragsgilla i ditt företag, det finns dock en uppsjö av regler för vad som anses nödvändiga kostnader för ditt bolag. För att en kostnad ska klassas som avdragsgill bör man kunna påvisa att kostnaden krävs för att företaget ska kunnas få intäkter. I detta blogginlägg tipsar vi om vilka avdrag som du kan göra.

1.       Datorer, mobiltelefon och annan elektronik

Datorer, mobiltelefon och annan elektronik är inga problem att göra avdrag för – under förutsättning att det är någonting du behöver för att kunna bedriva verksamheten. Även om din verksamhet inte utgår från arbete framför dator, så kan du ändå påvisa att du behöver kunna genomföra bokföring eller dylikt med hjälp av din dator.

Även ditt mobilabonnemang får du lov att använda privat, under förutsättning att du har ett fastprisabonnemang där det inte går att påvisa att det tillkommer en kostnad på grund av din privata användning. Genom oss på Förhandlat får du dessutom rabatt på mobilabonnemang genom Tre.

Inventarier som kostar mindre än 23 800 kronor (under 2021), eller beräknas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får du dra av kostnaden för direkt, dvs du slipper bokföra detta som en tillgång och göra avskrivningar.

2.       Resor, bil, trängselskatt

Resor i tjänst är avdragsgilla, även om du använder din privata bil – detta kan t.ex. vara resor till en kund eller andra resor som du behöver göra för ditt företag. Avdrag för din privata bil kan göras med 18,50 kr per mil. Dessutom får du göra avdrag för trängselskatt vid tjänsteresor.

SL-månadskort och andra månadskort för lokaltrafik räknas dock inte som avdragsgilla, likaså inte dina kostnader för att privat ta dig till ditt kontor. Om du däremot behöver resa med lokaltrafik för ett kundmöte, får du lov att göra avdrag för biljetten.

Utöver detta är förstås även taxiresor, flyg och tåg avdragsgilla om de utgörs som en tjänsteresa. Genom oss på Förhandlat hittar du rabatter på hyrbil, hotell, flyg och tåg.

Tips – ansök om ett personalkort genom din drivmedelsrabatt. Genom ett personalkort på din drivmedelsrabatt kan du även använda dina rabatt privat när du inte reser i tjänst. På detta sätt kan du spara in på även dina kostnader privat om du har ett företag.

3.       Arbetskläder

Skyddskläder, skyddsutrustning och uniformer är typer av arbetskläder som du får göra avdrag för. Kläderna ska vara speciellt anpassade för ditt arbete och inte vara lämpliga för privat bruk.

Kläder med företagets logotyp eller dylikt klassificeras ofta som arbetskläder, under förutsättning att de tydligt visar företagets märke. Genom Förhandlat får du rabatter på profilkläder genom Swagg.

4.       Utbildning och konferens

Konferens och utbildning är avdragsgilla kostnader. Villkoret är att utbildningen ska ha ett tydligt samband med verksamheten du driver, och att utbildningen ger nya kunskaper du har nytta av i ditt arbete. Dessutom får den privata nyttan inte vara allt för stor.

I regel så gäller att desto längre och större konferensen är – desto högre krav på att kunna redogöra för dess nytta. Om du t.ex. reser utomlands med företaget, så behöver du kunna redogöra för varför en utlandsvistelse valdes etc. För just konferens gäller också att du behöver kunna visa upp en aktivitetsplan för konferensen och att det måste påvisas att företagsnyttan överväger de övriga aktiviteter som finns inplanerade för personalen. Finns detta på plats så kan andra aktiviteter (massage, yoga, m.m), samt kostnader för mat och vistelsen göras avdrag för.

5.       Verktyg och arbetsredskap

Det går förstås även bra att dra av alla typer av arbetsredskap som är nödvändiga för att kunna driva din verksamhet. Det kan vara allt från verktyg, maskiner och fordon till möbler och inredning i din lokal.

6.       Hemmakontor och lokalkostnader

Hemmakontor finns det särskilda regler för och avdrag kan i vissa fall godkännas. Särskilt nu under pandemin är detta ett område som Skatteverket uttalat att de kommer att titta extra noga på. Vi rekommenderar att vara försiktiga i vilka avdrag du gör kring ditt hemmakontor.

Läs på noga vilka regler som gäller. Bland annat krävs ett särskilt avskilt rum som inte kan användas i privat syfte. Reglerna skiljer sig något åt även beroende på om du bedriver en enskild firma eller aktiebolag.

7.       Pensionssparande

Om du pensionssparar på ett sparkonto eller i en pensionsförsäkring kan du göra avdrag för dina inbetalningar eller för försäkringspremierna. Särskilt när företaget börjar gå bra, så är det många som ser över sitt pensionsskydd. Du har rätt att göra avdrag med högst 35 % av inkomsten i ditt företag (om näringsverksamheten bedrivs aktivt) eller av den lön som du tar ut i ditt bolag under 2021. Högsta avdraget du kan göra är 476 000 kronor under 2021.

En nackdel med att göra pensionsavsättningar är den inlåsning av kapital som uppstår. Särskilt om du bedriver aktiebolag är det ett alternativ att spara undan kapitalet i bolaget och istället investera dessa. Det finns förstås också nackdelar med detta och vad som passar dig bestäms både av riskbenägenhet och kunskap.

8.       Traktamente / övernattning

Du får göra avdrag på traktamente när du reser i tjänst, under förutsättning att övernattning sker och förstås att företaget inte stått för utgifter för kost och/eller logi. Det vanligaste vid tjänsteresor är att företaget bekostar flyg, tåg, hotell m.m., medan utgifter för mat står du själv för och då är du berättigad till traktamente.

Traktamente skiljer sig åt land för land, men är enligt många mer fördelaktigt för vissa länder. Skatteverket skiljer på Hel och Halvdag för traktamente och orten du reser till måste vara längre än 50 km från den anställdes bostad och tjänsteställe.

9.       Representation

Representation innefattar allt från mat och dryck, hotellrum, biljetter till betjäning av olika slag. Företräder du bolaget i vissa externa eller interna sammanhang kan det betraktas som representation. Numera får du dock inte göra avdrag för måltider i din näringsverksamhet, men däremot går momsavdrag bra. Beloppsgränser finns och det är inte längre lika attraktivt som det var för. Utgifter som enklare förtäring är dock godkänd som representation. Det är även teaterbiljetter eller liknande typer av aktiviteter.

I kort betyder de nya reglerna att det inte längre är särskilt fördelaktigt att bjuda kunden på en stor lyxmiddag, men det betyder inte att du ska ta kostnader privat om det uppstår ett representationstillfälle – du kan fortfarande göra avdrag för moms, vilket förstås gör det mer fördelaktigt än att ta kostnaden privat.

10.   Friskvård

Om du driver aktiebolag kan du låta ditt företag bekosta motion och friskvård för dig och dina anställda genom t.ex. gymkort. Avdrag görs per anställd med upp till 5000 kr per år.

Friskvård är däremot inte avdragsgilla för dig som driver enskild näringsverksamhet – men däremot kan du göra avdrag för utgifter för förebyggande behandling och rehabilitering.

Vi hoppas ovan lista hjälper dig komma igång med dina viktigaste avdrag. Det finns förstås en mängd fler avdrag du kan göra, du hittar dessa på Skatteverkets webbsida om avdrag för företag,

Förhandlat är en enkel digital avtal- och inköpsplattform som ger tillgång till förmånligare priser på vanliga tjänster och produkter för sina medlemmar. På bara två minuter kan företag registrera sig och aktivera avtal direkt. Avtalet aktiveras genom Förhandlat men själva köpet genomförs direkt hos leverantören.

Tjänsten erbjuder redan över 40 olika avtal med leverantörer inom områden så som frakt, telefoni, resor, försäkringar, finansiella tjänster och betallösningar.

Öppna konto