BÄTTRE TILLSAMMANS

Vill du bli leverantör?

Tillsammans hjälper vi er få nya kunder och ökad merförsäljning


Små och mellanstora företag är mycket viktiga för Sverige och utgör 99,9% av alla företag och ca 60 % av omsättningen och förädlingsvärdet i näringslive
t.

Vi vill hjälpa småföretagare att få bättre villkor och lägre priser

Det är kostsamt att nå mindre kunder för leverantörer, genom Förhandlat når ni dem kostnadseffektivt.

 

Syftet är att bygga ett långsiktigt partnerskap med våra leverantörer där

Leverantörer tillsammans med Förhandlat har en gemensam och definierad målsättning

Hjälpa Sveriges småföretagare att bli mer lönsamma och samtidigt öka vår egna, Förhandlats och Leverantörens, omsättning.

Kontakta vår leverantörsansvarige

Bli leverantör

Vi levererar SME kunder till er

Ni får en ökad merförsäljning och nöjdare kunder

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi hjälper dig gärna att räkna ut hur mycket du kan spara