Tjänstereseförsäkringar för mindre företag

Säkra logo

Erbjudande från Säkra

Teckna förmånliga tjänstereseförsäkringar för dig och dina anställda

Säkra tjänsteresa

Tillsammans med Säkra och Gouda har vi tagit fram två prisvärda reseförsäkringar som är anpassade för tjänsteresor för mindre mindre företag:
SÄKRA tjänstereseförsäkringar
SÄKRA årsreseförsäkringar

SÄKRA Tjänstereseförsäkring
 • En av marknadens bästa tjänstereseförsäkring

 • Omfattar alla som reser på uppdrag av det försäkrade företaget

 • Försäkringen gäller upp till 365 dagar i en följd 

 • Gäller i hela världen (följer dock UD:s reseavrådan men möjlighet finns även att utöka försäkringen i riskländer)

 • Alla verksamheter kan omfattas

 • Gäller helt utan självrisk

 • Gäller även vid närresor och dagliga resor som ingår i den försäkrades dagliga verksamhet

 • Gäller för 45 dagars semester i anslutning till tjänsteresa

 • Höga kapitalbelopp vid invaliditet och dödsfall, även vid sjukdom och smitta

 • Inkluderar moment som är anpassade efter dagens resebehov och skapar trygghet för arbetsgivaren

 • Extra moment som inte finns hos de traditionella tjänstereseförsäkringarna på marknaden

 • Konkurrenskraftiga premier
SÄKRA Årsreseförsäkring
 • Kompletterande reseförsäkring för de anställda samt medresande familj under samtliga privata resor under året

 • Premie: 500 SEK/familj

 • Goudas Årsreseförsäkring erbjuder reseskydd i 90 dagar

 • Utökat försäkringsskydd för återbetalning av resekostnad eller ersättningsresa utöver vad hemförsäkringen ersätter

 • Om något plötsligt och oförutsett inträffar som gör att den försäkrade missar sin avresa eller hemresa, ersätter vår försäkring nya flygbiljetter och andra eventuella merkostnader

 • Avbeställningsförsäkring ingår för hela familjen vid akut sjukdom eller olycksfall hos den försäkrade, nära anhörig eller person som den försäkrade ska besöka

 • Om den försäkrades bagage försenas vid utresan med mer än 6 timmar lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader
OmsättningPremie
0-1,5 mkr5 300 kr/år
2 mkr7 600 kr/år
3 mkr9 300 kr/år
4 mkr11 400 kr/år
5 mkr12 900 kr/år
6 mkr14 800 kr/år
7 mkr16 700 kr/år
8 mkr16 700 kr/år
9 mkr18 300 kr/år
10 mkr19 800 kr/år
20 mkr24 800 kr/år

*Den slutgiltiga premien kan komma att ändras utifrån en bedömning av riskerna.

Om Gouda Reseförsäkring

• Specialister på reseförsäkring

• Gouda erbjuder en egen skandinavisk alarmcentral ”Gouda Alarm”, som har öppet 24/7/365

• Alarmsamtal besvaras i snitt inom 20 sekunder

• Skandinaviskt talande personal som behärskar totalt 20 olika språk

• Läkarexpertis på plats

• Erbjuder sjukvårdsupplysning

• Medicinsk- och krishanteringsteam

• Anslutna till internationellt nätverk

• Erbjuder assistans worldwide

• Möjlighet att ställa ut betalningsgarantier till vårdgivare

• Lokala skadeavdelningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland

• Snabb hantering av begäran om visum- och försäkringsintyg, inom 24 h

• Korta väntetider på inkomna telefonsamtal

• Gouda erbjuder även försäkring för utlandsstationerad personal och utländska besökare = Detta innebär att arbetsgivaren kan försäkra sin personal och gäster på ett och samma ställe

• Försäkringstagarens anställda / familj erhåller Goudarabatt vid köp av privata reseförsäkringar

Försäkringen kan nytecknas av företag upp till 20 mkr i omsättning, förnyas upp till 30 mkr.

Försäkringsgivare W. R. Berkley Insurance AG, svensk filial. / Berkley

Avtalsnummer 147556

Gällande från 2020-11-01

Bb= prisbasbelopp 2021 = 47 600 kr

Lång erfarenhet

Säkra är sedan 1990 en av Sverige ledande företag inom försäkringsrådgivning

Lokal närvaro

Säkras förmedlare finns där våra medlemmar finns och de har 60 kontor runt om i landet

Alla segment

Hos Säkra jobbar de med Sak, Liv & sparrådgivning under ett och samma tak.

Kort om Säkra

Där kloka får råd

Säkra är försäkringsrådgivare med lång erfarenhet. Vårt grundläggande mål är att alltid tillvarata kundens intressen och bidra till våra kunders utveckling genom vår kompetens och erfarenhet.

Bland våra kunder finns små och medelstora företag och organisationer samt privatpersoner som alla värdesätter långsiktiga relationer och god lokal service.

Sänk försäkringspremien idag!