10% rabatt på kreditupplyssningar från Bisnode

Bisnode logo

Erbjudande från Bisnode

10% rabatt på kreditupplyssningar

Förutse förändringar i kreditvärdighet och betalningsförmåga hos dina kunder

En kreditupplyssning ger dig kunskap om betalningsförmågan för både företag och privatpersoner. Den kunskapen ger dig möjligheten att undvika onödiga kreditförluster och sparar dig dyrbar tid i prospektering av nya kunder.

Med kreditupplyssningar som verktyg vågar du göra rätt affärer med rätt kunder, både företag och slutkonsumenter.

– Kontrollera betalningsförmågan innan du godkänner en ny kund
– Anpassa kreditbeloppet eller begär förskottsbetalning

Undvik sena betalningar, oavsett var i världen du verkar

Bisnodes kreditupplyssningar bygger på en kombination av officella källor och företagsdata. De om fattar både företag och privatpersoner i Sverige och övriga Norden.

Vårt avtal med Bisnode

Som medlem hos Förhandlat är du berättingad till en rabatt på 10% rabatt för kreditupplyssningar från Bisnode

Om du köper större kvantiteter eller fler av Bisnodes tjänster som t.ex Informationsportalen InfoTorg eller företagsbevakning finns det möjligheter till större rabatter.

Kort om Bisnode

Europas största leverantör av smart data och analys

På Bisnode är vi nyfikna på vad som händer i vår omvärld och hur vi kan hitta lösningar som bidrar till samhällsutvecklingen. Samarbete och tillit genomsyrar allt vi gör.

Tillsammans med våra kunder tar vi varje dag både stora och små steg framåt och för det krävs det att vi har våra kunders tillit. På Bisnode tycker vi att det är lite extra viktigt att lyssna på våra kunder och deras behov, därför är det alltid kun

Billigare kreditupplyssningar!