Nya lagar och regler 2021

I denna artikel har vi samlat relevanta nya lagar och regler som börjar gälla för dig som småföretagare från och med 2021.

Sänkt bolagsskatt

Från och med 1 Januari 2021 och framåt sänks bolagsskatten till 20,6%. Detta påverkar också beskattningen av periodiserings- och expansionsfonder. Vid återföring av tidigare års periodieringsfonder, sker beskattning enligt den högre bolagsskatt som gällde för det året.

Om du inte redan gjort det, rekommenderar vi att ta fram en enkel budget där det redan finns angivet bolagsskatt så att din kalkyl för preliminär inkomstdeklaration lätt kan stämmas av.

RUT-avdraget utökas med fler tjänster och höjs till 75.000kr

Det så kallade RUT-avdraget utökas med fler tjänster och taket höjs till 75.000 kr per år från och med 2021. ROT-avdraget lämnas oförändrat vid 50 000 kr. RUT-avdraget utökas också med ett antal nya tjänster:

  • Tvätt av kläder och textilier som sker i en tvättinrättning.
  • Hämtning/lämning av kläder och textilier (som t ex mattor) till tvättinrättning, men där måste transporten vara en del av tjänsten.
  • Torkning och diverse efterbehandling som sker i samband med sådan tvätt (se ovan).
  • Tjänster för enklare tillsyn av bostad.
  • Transport som avser bortforsling av möbler som ska säljas i andra hand.
  • Möblering och flytthjälp av möbler. Dock räknas inte inredningshjälp in i detta.
  • Transport av bohag för magasinering.

Nytt ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrad beskattning för utländsk personal

Från och med Januari 2021 införs ett nytt ekonomiskt arbetsgivarbegrepp som berör utländsk arbetskraft som tillfälligt arbetar i Sverige som uthyrd personal. Tidigare kunde sådan personal vara i Sverige 183 dagar utan att betala skatt i Sverige. Förändringen innebär att de nu måste betala skatt i Sverige om de är här och arbetar över 15 dagar i rad eller 45 per dagar på ett år. Det blir också krav för utländska företag som hyr ut arbetskraft i Sverige att vara registrerade för F-skatt och som arbetsgivare.

För de svenska företag som hyr in utländsk arbetskraft (särskilt vanligt i bl.a. byggbranschen), får det till följd att de blir skyldiga att kontrollera om det utländska företaget är registrerat för F-skatt. Om så inte är fallet måste bolaget som hyr in personal göra 30 % skatteavdrag på de betalningar som genomförs till det utländska inhyrningsbolaget.

Här finns en tydlig för dig som hyr in utländsk personal att råka ut för extra beskattning som du inte räknat med. Det blir extra viktigt för dig att kontrollera detta och göra korrekta. Observera att reglerna endast gäller personaluthyrning och inte t.ex. entreprenader eller andra tjänster, men att gränsdragningen ibland kan vara svår.

Växa-stödet är här för att stanna

Växa-stödet blir permanent. Regeringen införde ett tillfälligt växa-stöd som innebär sänkta arbetsgivaravgifter i samband med ett företags första anställda (som inte är ägare eller närstående till ägare). Detta stöd har nu blivit permanent.

Stödet gäller för enskilda näringsidkare, aktiebolag samt handelsbolag. Växa-stödet innebär att företaget får en skatterabatt med upp till dryga 21% av de arbetsgivaravgifter man normalt betalar för en anställd.

Skattesänkningar för personer över 65 år

Det förhöjda grundavdraget förändras för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Förändringen innebär att det särskilda grundavdragsbeloppet höjs för alla med en fastställd förvärvsinkomst mellan cirka 213 000 och 1 418 000 kronor per år. För dem med inkomster över cirka 1 423 000 kronor per år minskas istället det förhöjda grundavdraget. För personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och med inkomster över cirka 1 680 000 kronor ska någon förhöjning av grundavdraget inte göras.

Förhandlat är en enkel digital avtal- och inköpsplattform som ger tillgång till förmånligare priser på vanliga tjänster och produkter för sina medlemmar. På bara två minuter kan företag registrera sig och aktivera avtal direkt. Avtalet aktiveras genom Förhandlat men själva köpet genomförs direkt hos leverantören.

Tjänsten erbjuder redan över 40 olika avtal med leverantörer inom områden så som frakt, telefoni, resor, försäkringar, finansiella tjänster och betallösningar.

Öppna konto