Om Förhandlat

Företagets bästa vän

Om Förhandlat.se

Vi skapar lönsammare företag

Genom att samla en stor mängd företag till vårt medlemskap skapar vi en inköpskraft som motsvarar ett storbolags. Tillsammans räknas vi som en stor kund vars totala omsättning ger bättre inköpspriser

Det innebär att ju fler vi blir desto bättre förmåner får vi!

Vi är även stolta att kunna gör det ekonomiskt risktfritt att gå med – då vi har en inbesparingsgaranti för alla medlemmar!

Sänk företagets kostnader!

Förhandlat.se

Vi grundades 2019 och drivs genom Förhandlat Norden AB

Vårt mål är att göra Sveriges företag lönsammare.