Teckna förmånliga tjänstereseförsäkringar för dig och dina anställda

Tillsammans med Säkra och Gouda har vi tagit fram två prisvärda reseförsäkringar som är anpassade för tjänsteresor för mindre mindre företag:


– SÄKRA tjänstereseförsäkringar
– SÄKRA årsreseförsäkringar

SÄKRA Tjänstereseförsäkring
 • En av marknadens bästa tjänstereseförsäkring

 • Omfattar alla som reser på uppdrag av det försäkrade företaget

 • Försäkringen gäller upp till 365 dagar i en följd 

 • Gäller i hela världen (följer dock UD:s reseavrådan men möjlighet finns även att utöka försäkringen i riskländer)

 • Alla verksamheter kan omfattas

 • Gäller helt utan självrisk

 • Gäller även vid närresor och dagliga resor som ingår i den försäkrades dagliga verksamhet

 • Gäller för 45 dagars semester i anslutning till tjänsteresa

 • Höga kapitalbelopp vid invaliditet och dödsfall, även vid sjukdom och smitta

 • Inkluderar moment som är anpassade efter dagens resebehov och skapar trygghet för arbetsgivaren

 • Extra moment som inte finns hos de traditionella tjänstereseförsäkringarna på marknaden

 • Konkurrenskraftiga premier
SÄKRA Årsreseförsäkring
 • Kompletterande reseförsäkring för de anställda samt medresande familj under samtliga privata resor under året

 • Premie: 500 SEK/familj

 • Goudas Årsreseförsäkring erbjuder reseskydd i 90 dagar

 • Utökat försäkringsskydd för återbetalning av resekostnad eller ersättningsresa utöver vad hemförsäkringen ersätter

 • Om något plötsligt och oförutsett inträffar som gör att den försäkrade missar sin avresa eller hemresa, ersätter vår försäkring nya flygbiljetter och andra eventuella merkostnader

 • Avbeställningsförsäkring ingår för hela familjen vid akut sjukdom eller olycksfall hos den försäkrade, nära anhörig eller person som den försäkrade ska besöka

 • Om den försäkrades bagage försenas vid utresan med mer än 6 timmar lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader

Om Gouda Reseförsäkring

• Specialister på reseförsäkring

• Gouda erbjuder en egen skandinavisk alarmcentral ”Gouda Alarm”, som har öppet 24/7/365

• Alarmsamtal besvaras i snitt inom 20 sekunder

• Skandinaviskt talande personal som behärskar totalt 20 olika språk

• Läkarexpertis på plats

• Erbjuder sjukvårdsupplysning

• Medicinsk- och krishanteringsteam

• Anslutna till internationellt nätverk

• Erbjuder assistans worldwide

• Möjlighet att ställa ut betalningsgarantier till vårdgivare

• Lokala skadeavdelningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland

• Snabb hantering av begäran om visum- och försäkringsintyg, inom 24 h

• Korta väntetider på inkomna telefonsamtal

• Gouda erbjuder även försäkring för utlandsstationerad personal och utländska besökare = Detta innebär att arbetsgivaren kan försäkra sin personal och gäster på ett och samma ställe

• Försäkringstagarens anställda / familj erhåller Goudarabatt vid köp av privata reseförsäkringar

Försäkringen kan nytecknas av företag upp till 20 mkr i omsättning, förnyas upp till 30 mkr.

Försäkringsgivare W. R. Berkley Insurance AG, svensk filial. / Berkley

Avtalsnummer 147556

Gällande från 2020-11-01

Bb= prisbasbelopp 2021 = 47 600 kr

Fler intressanta avtal