Börja spara pengar

Välj bort listpriser, köer och förhandlingar

Medlemskapet gäller ett år i taget från det att du ansluter dig. Avtalet förlängs automatiskt. Vill du inte längre vara medlem är det ingen uppsägningstid.

Avgiften är en serviceavgift vilket innebär att det är en avdragsgill kostnad.

För att bli medlem krävs att du har ett registrerat företag.

Medlemskap

Förhandlat Medlemskap

1,450:-

per år

För dig som vill spara pengar

Osäker på hur mycket du kan spara?